Sýn skólans

Einkunnarorð Auðarskóla í öllu starfi hans eru:

Ábyrgð – Ánægja – Árangur

Auðarskóli vinnur á grunni eftirfarandi gilda og stefnumiða:

Að nemendur beri virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum , umhverfi og samfélagi.

Að skapa jákvætt andrúmsloft og vellíðan allra nemenda og starfsmanna.

Að efla sjálfstraust , frumkvæði, sjálfstæða lífssýn og ábyrgð nemenda.

Að glæða þekkingaleit og stuðla að fjölbreyttu og skapandi starfi.

Að allir séu metnir að verðleikum og njóti skilnings og öryggis.

Að veita því athygli sem vel er gert með umbun og hrósi.

Að miða nám og mat á því við forsendur hvers og eins.

Að byggja upp náin tengsl skóla, foreldra og samfélags.