Skólabókasafn

Í Auðarskóla er rekið skólabókasafn.
Ekki er starfsmaður á safninu nema nokkrar stundir í viku hverri og því þurfa allir að fylgja vel þeim reglum sem í gildi eru um útlán og umgengni.

Bækur að láni: Ekki er heimilt að taka fræðibækur heim. Heimilt er að fá fræðibækur að láni í bekkjarstofur, þá eiga aðrir notendur greiðan aðgang að bókunum þar.
Það skal skrá allar bækur sem teknar eru af safni í viðeigandi útlánabók. Einnig er mikilvægt að merkja við í sömu bók þegar bók er skilað. Þegar bók er skilað aftur á safnið er hún sett í hillu merktri „BÓKASKIL“

Umgengni: Allar sjálfsagðar umgengnisreglur gilda á bókasafninu. Mikilvægt er að ganga frá bókum eftir settum reglum og raða stólum og borðum áður en farið er út af safninu. Hver nemandi ber ábyrgð á eigin umgengni en jafnframt ber sá kennari sem fylgir barni á safnið ábyrgð á að reglum sé fylgt og gengið sé vel um safnið.

Umsjón með bókasafni: Umsjónarmanni eru ætlaðar 3 stundir á viku til að halda utan um safnið, það eru önnur og fimmta kennslustund á þriðjudögum og önnur kennslustund á miðvikudögum. Á þessum tímum geta nemendur sótt bækur á safnið og leitað eftir aðstoð ef á þarf að halda en ef bekkur er sendur er æskilegt að viðkomandi kennari fylgi með. Athugið að það getur komið fyrir að umsjónarmaður sé ekki á bókasafni vegna forfallakennslu/annarra verkefna.

Bókakaup: Nemendur og kennarar eru hvattir til að koma óskum um bókakaup til umsjónarmanns en þó ber að hafa í huga að ef til vill verður ekki hægt að uppfylla allar óskir.

Vanskil eða skemmdir á bókum: Komi til þess að bókum sé ekki skilað eða að þær skemmast í útláni áskilur Auðarskóli sér rétt til að rukka fyrir slíkt tjón.